Zawodowy Kurs Naturopaty – 1 Zjazd

W dniach 21-22 lipiec 2018 r. w Lublinie zainaugurował pierwszy zawodowy kurs naturopaty w historii naszego ośrodka szkoleniowego OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO „HOLISTYKA”. Kurs prowadzą mgr Magdalena Maria Boroń i mgr Mariusz Dąbrowski. Już od pierwszego zjazdu (moduł fizyczny) kursantów czekała intensywna nauka anatomii układu ruchu w tym wzajemnych powiązań w systemach: nerwowym, kostnym, powięziowym i mięśniowym. W części praktycznej…