Prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ

Udało się! Kolejny krok w rozwoju Gabinetów Chiropraktyki i Naturoterapii  13 maja br. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ, zgodnie z klasyfikacja nicejską w klasie 44, na okres 10 lat. (nr Z. 522243) Otrzymaliśmy także prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny CENTRUM SZKOLENIOWE HOLISTYKA.…